37 results in DigitaltMuseum:

View timeline 33 results

34 results in Upplandsmuseet:

2 results in Vänersborgs museum:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Nordiska museet:

Share to