28 results in DigitaltMuseum:

View timeline 26 results

20 results in Upplandsmuseet:

5 results in Nordiska museet:

1 result in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to