7 results in DigitaltMuseum:

4 results in Vänersborgs museum:

4 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

3 results in Upplandsmuseet:

Share to