10 results in DigitaltMuseum:

9 results in Vänersborgs museum:

9 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Upplandsmuseet:

Share to