14 results in DigitaltMuseum:

9 results in Vänersborgs museum:

9 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

5 results in Upplandsmuseet:

Share to