7 results in DigitaltMuseum:

3 results in Vänersborgs museum:

3 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

2 results in Upplandsmuseet:

Share to