18 results in DigitaltMuseum:

View timeline 16 results

7 results in Upplandsmuseet:

6 results in Nordiska museet:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to