10 results in DigitaltMuseum:

6 results in Upplandsmuseet:

2 results in Nordiska museet:

2 results in Hallands kulturhistoriska museum:

Share to