12 results in DigitaltMuseum:

6 results in Upplandsmuseet:

4 results in Nordiska museet:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

2 results in Vänersborgs museum:

Share to