86 results in DigitaltMuseum:

View timeline 81 results

73 results in Upplandsmuseet:

8 results in Enköpings museum:

4 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to