22 results in DigitaltMuseum:

15 results in Upplandsmuseet:

5 results in Tekniska Museet:

2 results in Vänersborgs museum:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to