140 results in DigitaltMuseum:

132 results in Upplandsmuseet:

8 results in Vänersborgs museum:

8 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to