83 results in DigitaltMuseum:

View timeline 69 results

59 results in Vänersborgs museum:

59 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

12 results in Borås Museum och Textilmuseet:

Share to