95 results in DigitaltMuseum:

85 results in Vänersborgs museum:

85 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

6 results in Borås Museum och Textilmuseet:

Share to