89 results in DigitaltMuseum:

85 results in Vänersborgs museum:

85 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

3 results in Västergötlands museum:

Share to