414 results in DigitaltMuseum:

374 results in Vänersborgs museum:

374 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

27 results in Alingsås museum:

13 results in Västergötlands museum:

Share to