45 results in DigitaltMuseum:

39 results in Vänersborgs museum:

39 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

6 results in Västergötlands museum:

Share to