100 results in DigitaltMuseum:

92 results in Vänersborgs museum:

92 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

6 results in Nordiska museet:

Share to