83 results in DigitaltMuseum:

80 results in Vänersborgs museum:

80 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

2 results in Borås Museum och Textilmuseet:

Share to