80 results in DigitaltMuseum:

79 results in Vänersborgs museum:

79 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Västergötlands museum:

Share to