47 results in DigitaltMuseum:

40 results in Vänersborgs museum:

40 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

6 results in Västergötlands museum:

1 result in Nordiska museet:

Share to