339 results in DigitaltMuseum:

255 results in Vänersborgs museum:

255 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

83 results in Västergötlands museum:

1 result in Nordiska museet:

Share to