113 results in DigitaltMuseum:

108 results in Vänersborgs museum:

108 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

3 results in Västergötlands museum:

2 results in Nordiska museet:

Share to