385 results in DigitaltMuseum:

380 results in Vänersborgs museum:

380 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

4 results in Nordiska museet:

1 result in Västergötlands museum:

Share to