84 results in DigitaltMuseum:

76 results in Vänersborgs museum:

76 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

6 results in Borås Museum och Textilmuseet:

Share to