92 results in DigitaltMuseum:

View timeline 63 results

78 results in Vänersborgs museum:

78 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

12 results in Borås Museum och Textilmuseet:

Share to