111 results in DigitaltMuseum:

106 results in Vänersborgs museum:

106 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

3 results in Nordiska museet:

Share to