144 results in DigitaltMuseum:

76 results in Västergötlands museum:

66 results in Vänersborgs museum:

66 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

2 results in Nordiska museet:

Share to