32 results in DigitaltMuseum:

29 results in Vänersborgs museum:

29 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

3 results in Västergötlands museum:

Share to