101 results in DigitaltMuseum:

94 results in Vänersborgs museum:

94 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

5 results in Västergötlands museum:

Share to