66 results in DigitaltMuseum:

48 results in Västergötlands museum:

17 results in Vänersborgs museum:

17 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Tekniska Museet:

Share to