837 results in DigitaltMuseum:

Tygprovbok

Husberg, Per

Inbunden bok med mörkbruna klotpärmar och mörkgrön skinnrygg. Innehåller diverse sammanförda anteckningar och sidenprover från i huvudsak Eduard Linés sidenfabrik i Stockholm, hopsamlat och inbundet av grosshandlaren Carl M. Carlander i Stockholm. På försättsbladet har han skrivit: "Anteckningar vid Eduard Linés ( f.d. Schönherr & Lundgrens) Sidenfabrik, Stockholm, af C.M.C-r. Kirchsteinska huset vid Clara 1851.1852-1853-1854-1855." med fin stil även: " Den 23/3 1805 öfvertogo C.J. Schönherr och Eric Lundgren det sidenfabriksbolag som dittills gått under firma: Lov. C.Schönherr upa (Lovisa S.); den nya firman kallade sig C.J.Schönherr Companie. D. 16/4 1811 upplöstes firman, Schönherr utträdde och Eric Lundgren fortsatte sidenfabriken under namnet firma Schönherr & Lundgren." E.Liné hade haft firman sedan 1844 och 1852 flyttade fabriken från Götgatan 51 till Kirsteinska huset vid Clara. Fabriken hade 35 vävstolar. Därefter följer ett antal sidor från 1852 där de anställda förtecknas med namn och vad de vävt månad för månad. Alla anställda var kvinnor utom två män som vävde damast. Även anteckningar om de olika tygkvaliteter som producerades. Det var Gros de Naples, Gros de France, Satin, Marceline, samt sidenschaletter kallade barcellonadukar, Kypertsdukar, Carléschawletter, Damask schawletter, Fiancé schawletter. Anteckningarna upptar ca halva boken , i den andra delen finns tygprover. Mängder av parasolltyger med ränder och blombårder från 1850-talet, enfärgade tafter, ( vid ett rött taft står: "äkta ponsoröt satin för fruntimmershättor." Enfärgade kypertsiden. På ett vitt ripssiden med röda ränder stå: "Tapettyg för Fersenska palatset." Ett par blommiga schalettprover anges som "fruntimmersdukar på 1700-talet" vilket sannolikt är felaktigt och bör vara 1800-talet. Och det andra: "För Åland," vilket är intressant om det var en lokal variant. Ett blad har 5 prover från P.Husbergs sidenfabrik i Mariestad från 1750-talet. Vidare 4 prover på randiga sidenband från Landahls i Alingsås daterade 1754. Därefter följer 3 prover på småmönstrade holländska möbeltyger , varav 2 i sammet. Några sidor upptas av sidenprover smårutiga och enfärgade i taft , rips och sammet från Lyon 1833. Längst bak är infäst diverse anteckningar. Löst i boken ligger ett kuvert innehållande tidningsurklipp om Almgrens sidenväveri med en tecknad interiör från fabriken ur Sv. Dagbladet 6/7 1907. /Berit Eldvik 2011-02-17

715 results in Västergötlands museum:

65 results in Vänersborgs museum:

65 results in Västarvet:

Share to