184 results in DigitaltMuseum:

177 results in Vänersborgs museum:

177 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

5 results in Västergötlands museum:

2 results in Nordiska museet:

Share to