93 results in DigitaltMuseum:

85 results in Vänersborgs museum:

85 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

7 results in Nordiska museet:

Share to