67 results in DigitaltMuseum:

View timeline 56 results

65 results in Vänersborgs museum:

65 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Nordiska museet:

1 result in Västergötlands museum:

Share to