78 results in DigitaltMuseum:

70 results in Vänersborgs museum:

70 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

4 results in Borås Museum och Textilmuseet:

Share to