65 results in DigitaltMuseum:

55 results in Vänersborgs museum:

55 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

5 results in Borås Museum och Textilmuseet:

Share to