509 results in DigitaltMuseum:

469 results in Vänersborgs museum:

469 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

39 results in Västergötlands museum:

1 result in Nordiska museet:

Share to