98 results in DigitaltMuseum:

94 results in Vänersborgs museum:

94 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

3 results in Västergötlands museum:

1 result in Nordiska museet:

Share to