653 results in DigitaltMuseum:

640 results in Vänersborgs museum:

640 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

8 results in Västergötlands museum:

5 results in Bohusläns museum:

Share to