94 results in DigitaltMuseum:

36 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

31 results in Sjöhistoriska museet:

25 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

Share to