225 results in DigitaltMuseum:

83 results in Sveriges militärhistoriska arv:

76 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

32 results in Vänersborgs museum:

Share to