11 results in DigitaltMuseum:

5 results in Tekniska museet:

3 results in Statens maritima museer:

2 results in Vänersborgs museum:

Share to