7 results in DigitaltMuseum:

5 results in Tekniska museet:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Örebro läns museum:

Share to