144 results in DigitaltMuseum:

141 results in Upplandsmuseet:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

1 result in Örebro läns museum:

Share to