4,367 results in DigitaltMuseum:

Brev

Brev

Odaterat brev från John Bauer till Ester Ellqvist bestående av åtta sidor. Huvudsaklig skrift handskriven med bläck. Namnunderskrift saknas. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. Längst ner på sidan 5 finns en planskiss över stugan som nämns i brevet med text: Rum, Förstu, Skaferi kök, trappa till vinden, opp[--] ö spis med bakugn] BREVAVSKRIFT: [Sida 1] Kära min Esther. Du är sysslolös min Esther. Du måste ta dig någon thing för. Något som du kan sätta in hela din energi i. Arbete är det enda som hjälper för din sjuka. Du är för mycke ensam med dig själf. Skratta inte åt mej, du min Esther. Jag vet och är öfvertygad om att jag har rätt och [--] kan jag inte få bli din läkare på detta sättet än så länge. Sätt in hela din viljekraft på att få atelje tillex. [överstruket: Det är] Du har ju ändå [Sida 2] [överskrivet: sa] vilja. Det är ju skamligt att säga ”att du aldrig bryr dej om någonting nu- mera. Gör en kraftan- strängning Esther. Se dej omkring. Finns det ingen- ting som kan vara värdt ditt intresse. Det finns ju ändo så mycket vackert här i verlden bland allt det fula. Kan du inte glädja dej åt det. Du måste börja nu. Ansträng dej till ditt yttersta med din målning. Sätt in all din kraft och jag är säker på att intresset skall komma Jag är inte den rätte [Sida 3] att hålla denna predikan men jag vet jag har rätt. Esther tro mej. För vår lyckas skull för- sök. Jag har farit på snoiga[?] landsvägar och jagat i stötynd skog. Under jakten kom jag till en liten grå stuga. Den stod öfvergifven och öppen. Mitt inne i karga skogen stod den. Min jaktlust tog slut och jag drömde om dej och mej. Jag mätte upp höjden på rummet för att se om mitt bokskap gick in. Jag drömde [Sida 4] de möbler jag redan äger placerade där inne, jag drömde dej och renfällar na där och allt såg så varmt och hemtrefligt ut. Stugan har stor öppen hvitmenad spis Det är lågt till taket och dörrarna äro släta, gamla, låga och årliga[?]. En gammal rolig vägg och tagfast klocka stod kvar därinne. De tre fönster na äro låga och fyr rutiga. En liten bäck rinner nedanför stugan och man ser långt ut öfver skoshöjderna. Tor- pet ha hetat Bäcken, nu är det antagligen meningen [Sida 5] att det skall förfalla men ännu kan det göras beboeligt. Jag har icke kunnat släppa den stugan. Gång på gång går mina tankar dit. Jag blir nog för ståndig och kastar nog snart det hela, men jag måste delgifva dej det. Du måste veta huru långt i enkelhet jag vågar gå i allvarliga tankar. Stugan är liten kanske för liten. Här har du förresten en planritning. F[?] kan [Sida 6] reda dej med 1 rum min Esther. [överstruket: Kunna vi reda] oss [överstruket: utan jungfru] Ensamma måste vi vara. En gamla gumma då och då att hjälpa till vid storstäd ning och disk. Ibland skulle jag laga maten åt dej och ibland du åt mej. Då finge du något att göra. Laga mat och damma och städa och ordna. [inskrivet kryss] Men så blefve vi tvinga de att sofva i samma rum kanske samma bädd och det går ju rakt inte men kanske jag skulle kunna reda ann ett rum åt mej i [Sida 7] stugan [inskrivet kryss] Och jag skulle hugga ved och bära [överskrivet: ved och] vatt ten Kan du nöja dej med något så litet och torftigt och enkelt. Sej nej kan du. Kan du lefva i en sådan stuga midt i den stora skogen i ensamheten och tyst naden, fri från alla människor. Kan du lefva så [överstruket: och vänta på rikare tider.] Föga[?] dej nu inte. Jag kan ta dej på allvar När [fläck] p[?] f[?] till stan måste du vara ensam. Nej Esther min, detta går inte [Sida 8] Jag måste kanske resa för längre tid och då vore du ensam med stugan i skogen, lik en fattig tor- paränka. Nej Esther. Det trillar sönder som såp- bubblor bara därför att det är det enda möjliga sättet för oss att bilda vårt hem

Share to