109 results in DigitaltMuseum:

66 results in Nordiska museet:

34 results in Hemslöjdens Samlingar:

5 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to