72 results in DigitaltMuseum:

View timeline 57 results

70 results in Järnvägsmuseet:

70 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Upplandsmuseet:

1 result in Örebro läns museum:

Share to