48 results in DigitaltMuseum:

32 results in Upplandsmuseet:

7 results in Västergötlands museum:

6 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to