116 results in Nordiska museet:

22 results in Armémuseum:

10 results in Västergötlands museum:

7 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

3 results in Sveriges militärhistoriska arv:

3 results in Miliseum:

2 results in Länsmuseet Gävleborg:

1 result in Sundsvalls museum:

Share to