30 results in Västergötlands museum:

6 results in Upplandsmuseet:

3 results in Armémuseum:

2 results in Falbygdens museum:

1 result in Vänersborgs museum:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Västarvet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to