96 results in DigitaltMuseum:

95 results in Västergötlands museum:

1 result in Miliseum:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to