7,018 results in DigitaltMuseum:

Brev

Brev

Brev 1900-08-03 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av tolv sidor skrivna på fram- och baksidan av tre vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] Jönköping – 3- 8 – 1900 Käre Pappa! Jag är nu ändtligen åter- kommen från min långa resa. Jag har jämt och ständigt tänkt att skrifva till Pappa under resan, men det har, som mycke annat inte blifvit af för mig. Man kan nästan kalla min resa en bicycletur ty, kan Pappa tänka sig, när vi (Jag och Pontus Lanner) kommo fram till Torekow, där Althin skulle ligga, var han inte där och hade inte häller varit där. . [Sida 2] Nog var det lite förargligt men det gjorde just ingen- ting. Vi lågo där i alla fall några dagar och målade rätt flitigt. Kanske Pappa tycker det är roligt så skall jag be- skrifva resan så godt jag kan. Som Pappa kanske mins skulle jag få sällskap med Pontus Lanner. Han kom också mycke riktigt hit till stan, men måste för sina afärers skull besöka Wäxiö och städerna i Skåne. Jag var inte ohågad för omvägen och följde därför med i hopp att det skulle gå raskt. Den 13 Juli startade vi och trampade med mycken . [Sida 3] möda nedåt Småland. Det var kollossalt varmt. Jag tror nästan den varmaste dagen som vi haft på hela somma- ren. Vi badade i hvarenda sjö vi kommo till, men hunno i alla fall inte län- gre än ett litet stycke på andra sidan Vrikstad. Vi stannade vid en prästgård där vi ritade en stund, och fingo sedan löfte att såfva i höladan. Det är väldigt skönt att efter en het och anstängan- de dag sjunka ned i mjukt nyinkört hö. Vi sofvo ock- så som stockar ända till morgonen. Andra dagen var lika varm och vi voro aldeles genomvåta af svett när vi kommo fram . [Sida 4] [inskrivet: till] Wäxio. I Waxiö stannade vi flera timmar där att riktigt hvila ut oss, hvarefter vi fortsatte till en liten bondgård på andra sidan Tingsryd, där vi också såfvo i en hölada. På Söndag morron foro vi in till Karlshamn, natur- ligtvis först sedan vi badat ett par gånger I Karlshamn blefvo vi mycket vänligt emottagna af ett herrskap Arosenius. Sonen i huset och jag äro gamla kamrater från Stockholm. Vi blefvo genast presenterade för snart sagt hela Karlshamn Droskutflykter och festande var vårt dagliga bröd. Först efter fyra dagar kunde vi slita oss från Karlshamn. . [Sida 5] 2. Sedan styrdes färden nedåt [överskrivet: s] Skåne, via Sölvesborg, en liten treflig Landsortstad, och Kristi- anstad. Det är bra intressant att komma landsvägen norr- ifrån in i Skåne, isyn- nerhet för mig, som al- drig varit där förr. Tärräng skilnaden är slående. Det är förrästen skillnad på allting, vägar, fällt, träd, hus och folk. Vägarna äro utmärkta och vore inte den välsignade värmen kunde man godt åka med en fart af 2 mil i timmen genom hela Skåne. I Kristiandsad gingo vi flera timmar och vankade på dett vackra Tivoli. Först vid solnedgången åkte . [Sida 6] vi därifrån och sofvo, som forut öfver natten i en hölada På andra dagen efter afresan från Karlshamn kommo vi fram till Lund. Vi beså- go naturligtvis domkyrkan och åto kvällssmat i den där intressanta klosterkällaren som pappa kanske hört ta- las om. Väggarna äro målade af munkar och det riktigt konstnärligt till och med. I kvällskymmningen åkte vi fram till Malmö, där vi hyrde oss ett rum på hotel Danmark. Sedan gingo vi ut till Malmö tivoli där vi dansade oss dödströtta. Dagen därpå foro vi öfver till Köpenhamn. Så fort . [Sida 7] jag steg [inskrivet: n] iland såg jag Kalle Sjöbergs röda näsa lysa utan- för Hotellet. Jag kände genast igen honom på näsan, fast han naturligtvis inte kände igen mig. Sedan vi aflämnadt våra [överstruken ring över a] saker på hotellet [inskrivet: n] gingo vi genast ut för att studera folklifvet i Köpenhamn. Vi satte oss uppe på taket af en spårvagn och åkte ut åt Vesterbrogade. Voro sedan på en hel hop Taskspeleritill- ställningar. Såg ”Den store massmörder svensken Nordlund” som var rigtigt hemsk. Sedan på aftonen voro vi i Tivoli. Ja, Pappa vet hur det ser ut där. På hemvägen därifrån [överskrivet: v] smeto vi gratis in på en variete och lade oss framåt . [Sida 8] natten aldeles utträttade. Dagen därpå (söndag) voro vi på danska konstmuseum och Thorvaldsens museum. Det var mycke intressant att jamnföra den danska konsten med vår svenska. Pontus ansåg sig ha fått nog af Köpenhamn och for hem till Sverige igen. Jag själf hade ämnat fara utefter den danska kusten fram till Hälsingör På eftemiddagen gick jag ned till Calle Sjöberg i hopp att han skulle bjuda mig på middag men det lyckades inte Han bad hälsa så mycke till Pappa och Mamma. Strax därefter åkte jag . [Sida 9] 3. ut ur Köpenhamn Stränd vejen fram till Klampen- borg. Där pågick just då årets stora kapplöpning Jag åkte ett tag genom Dyrha- ven upp till kapplöpnings- fälten, [inskrivet: och] såg till och med en skymt af ”de konglige” Som jag inte hade så rysligt mycke pängar, ansåg jag mig inte ha råd att ligga på nå- got hotel Jag gick därför och vankade hela natten. Det blåste hårt nästan full storm från Öresund och jag frös tappert. framåt morgonen satte jag mig i en Strand- korg, [överstruket ord] såg solen gå upp öfver Sverige och somnade Pappa må tro det sma- kade med en kopp kaffe när jag vaknade . [Sid 10] Som pappa vet är ”Strand- vejen” rysligt vacker. Villa på villa på ömse sidor ett par mil från Köpenhamn. Jag vek dock snart af från Strandvejen upp till ”Store kongens vej” för att komma till Fredenborg, hvars stora slottspark jag hört så mycket talas om. Den var också bra storslagen man gick faktisk, som i en kyrka. På eftermiddagen var jag framme i Helsingör, där jag låg öfver natten efter att riktigt noga [överstruken bokstav] ha besedt staden med Kronborg. På morgonen for jag öfver till Helsingborg där jag träffa- de [överskrivet: p] Pontus Lanner, som farit den Skånska kusten. . [Sida 11] Färden upp till Torekow och sedan hem var nog intressant men jag är rädd jag tröttar pappa med den här långa och torra skildringen. Torekow är i alla fall en vådligt treflig liten badort. Den ligger längst ute på uddn, med hafvet rätt fram- för sig. Vi hyrde oss ett litet rum i en stuga aldeles vid stranden, så nog hade vi luftigt och frisk. Hafs- [inskrivet: luften] tog oss så att vi voro söm- niga och åto upp nästan he- la hotellet. Vi målade [inskrivet: dock] rätt [överskrivet: fligtigt] flitigt de dagar vi voro där utan Althin. Hämvägen togo vi öfver Båstad, Laholm och Halm- stad, men jag besökte inte Käll.[?] . [Sida 12] [överskrivet: s] Sedan åkte vi Nissastigen via Gisslaved fram till Jon- köping Ja vet Pappa, denna resan är ovillkorligen den mest intressan- ta och trefliga bicycletur jag gjordt, full af intryck och minnen. Nu önskar jag att pappa är frisk och kry, som vi alla här hemma äro. Mamma ber att Pappa skall stanna så länge som möjligt så att Pappa kommer riktigt frisk hem. Moster är hemkommen och betydligt bättre. Annars ingenting nytt Adjö så länge Pappa lille. John. Hälsningar från oss alla.

Share to