368 results in DigitaltMuseum:

137 results in Sjöhistoriska museet:

137 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

98 results in Jönköpings läns museum:

Share to